www.rodium.pl

Sztywne

Sztywne (39)

Łańcuszkowa

Łańcuszkowa (90)

Ozdobne

Ozdobne (66)

Na nogę

Na nogę (3)

Na rzemieniu

Na rzemieniu (1)

Na sznurku

Na sznurku (5)